Op weg naar een Duurzaam klimaat!

Een klimaat dat voldoet aan de behoeften van het heden,
zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun
eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.


Definitie van de "World Commission on Environment and Development" van de Verenigde Naties in het rapport
"Our Common future".

Duurzaamheid en Energietransitie.

Deze webstek is in ontwikkeling en bevat informatie betreffende de aanpak van het terug dringen van de CO2 uitstoot.
Het is een privé initiatief. Een laatste oprisping(?) van een hoog bejaarde techneut en ex bestuurder
van huurdersvereniging (HV-Woonbelang en HVGO).
Op- of aanmerkingen? a.u.b. stuur een e-mail

.

Volkskrant

De redactie van de VolksKrant heeft toestemming verleend, om als niet commerciŽle webstek twee artikelen over aardgas, van Martin Sommer, tot eind augustus 2020  hier te plaatsen.

Aardgas vijand of vriend?  klik hier.

Van aardgas af en meer verstoken!   klik hier.