Stad aan 't Haringvliet van aardgas naar waterstof?

Hier onder een kopie, op enkele tekstuele aanpassingen na, van een ingezonden stuk in 'Ons Eiland' van 6-9-2019. Nu, Mei 2022, enkele aanpassingen en toevoegingen.

Gasnet van Stad aan 't Haringvliet kan over op 'groene' waterstof.

Maar is het nuttig, NEE, nu nog niet!

Waterstof is een energie drager, dat in pure vorm niet voorkomt, het moet dus geproduceerd worden. Dat kost energie en om 'groen' te zijn, moet dat zonder uitstoot van CO2. Dat laatste is nu het grote probleem. Zelfs als je het direct met wind energie genereert, geeft het indirect nog  CO2uitstoot. Elke kWh onttrokken aan het stroomnet, zal moeten worden gecompenseerd door de kolen- of gascentrales. Zo lang dat het geval is, en dat zal zeker de eerste tientallen jaren zo blijven, is overgang op waterstof voor verwarming onvoordelig, cq. klimaatonvriendelijk!

Er is ook nog een risico, de beslissing van het rijk om 'van het gas af te gaan', is niet primair gedaan om de CO2 uitstoot te verminderen. Het is een politieke keuze, om nog meer stemmen verlies, in o.a. Groningen te voorkomen. Het zou zo maar kunnen dat een volgend kabinet die beslissing terugdraait. U ziet hoe het huidige kabinet forse draaien maakt.
Als je de CO2-uitstoot effectief wil verminderen, begin dan niet met de met aardgas, de fossiele brandstof met de minste CO2uitstoot, maar met steenkool.

Weet u nog dat enige jaren terug de overheid de belasting op steenkool heeft verlaagd, met gevolg dat in de volgende twee jaar de CO2 uitstoot met meer dan 20% toenam!
Dit alles neemt niet weg, dat men zeker door moet gaan met het verminderen van de CO2-uitstoot. dit kan het beste door het energieverbruik drastisch te beperken. Daarbij is de beste methode ISOLEREN! Dit moet zeker niet extreem, maar efficiënt , of  'optimaal', zoals men dat zo graag noemt. Mooi woord , maar men geeft er nooit bij aan wat men als optimum hanteert.

Bezin eer men begin en laat niet de gebruiker, bij mislukking, met de kosten zitten.

H. Muller
Middelharnis

,

===================================================