"Duurzame” energie.

Hier onder een kopie, op enkele tekstuele aanpassingen na, van een ingezonden stuk in 'Ons Eiland' van 31-7-2020.
De aanleiding was en is een ernstige waarschuwing bij de gevaren van een te snelle overgang van aardgas naar waterstofgas in Stad en elders. Ook het overweldigde gebruik van 'duurzaamheid'.

"Duurzame” energie.

Energie staat zeer in de belangstelling en er wordt dan ook veel over geschreven. Helaas dikwijls heel verwarrend. In de teksten wordt veel en meestal onterecht het word "duurzaam" en de daarvan afgeleiden woorden gebruikt. In de brochure "Regionale Energie Strategie" (R.E.S) 99 maal.

Zo staat er 18 maal 'duurzame energie',  een pleonasme. Energie is al blijvend, of zoals in "Van Dale" het kernachtig omschrijft, "weinig vergankelijk", dus overbodig dat te vermelden. De eerste Hoofdwet van de thermodynamica zegt dan ook: "energie kan niet verloren gaan, of uit het niets ontstaan". Deze wet staat bekend als de "Wet van behoud van energie". Zij die er over energie schrijven zouden dat toch moeten weten.
Fossiele brandstoffen, zoals aardgas, koolwaterstoffen (olie) en steenkool zijn energiedragers, diep in de bodem opgeslagen. Miljoenen jaren geleden gevormd door groei van bomen en planten. Door enorme erupties en aardverschuivingen, soms diep onder de aardoppervlakte verdwenen. Hierdoor werd het CO2 gehalte in het milieu sterk verlaagd en de aarde leefbaar. Men noemt die fossiele brandstoffen dan ook, "energiedragers".
Nu zijn we, in een versneld tempo, door bevolkingsgroei en grotere welvaart, bezig deze energiedragers weer om te zetten in warmte en CO2. Een aanpak gelijk een koortsige patiënt die een extra deken krijgt en een paar warme kruiken.

Drastische maatregelen zijn nodig om de temperatuurstijging te stoppen. En als je dat echt wilt, begin dan met de meest vervuilende brandstof, steenkool en niet met de gunstigste, aardgas. Had de overheid maar geluisterd naar de wetenschap, zoals met de corona uitbraak. Nu staan we nog steeds onderaan in het lijstje van meest vervuilende landen in Europa. Nederland koos, om politieke redenen, voor de vermindering van het aardgasverbruik, de minst vervuilende fossiele brandstof.
Kolencentrales hebben een stookrendement van ca. 40% bij vollast. dat betekent dat bij elke kWh, netto opgewekt, anderhalve kWh,de 60%, direct al verloren gaat en als warmte,


 via koelwater en koellucht, in het milieu verdwijnt. Helaas zal ook het kWh, dat men nuttig gebruikt, b.v. voor verwarming, wasmachine enz. uiteindelijk in het milieu verdwijnen. Per kWh, nuttig opgewekte energie, warmte, komt er twee en een half maal zo veel warmte vrij en daarbij ook nog veel CO2 dat als een warme deken werkt.
Met aardgas, in de moderne gasboilers, haal je een stookrendement van meer dan 90% en een veel lagere CO2 uitstoot.

De politiek, hier op het eiland en de huidige regering, wil graag de proef om Stad van het aardgas te halen. Ik schreef er al eerder over, zie: http://minderco2ok.nl/H2_stad.html. Het groot enthousiasme van de inwoners is dan ook moeilijk te begrijpen. Waarom gedraald en is men dan nog niet begonnen met isoleren en nog meer isoleren, het meest effectief om het energie verbruik te beperken. Volgens de WoonWijzerWinkel, ondersteund door overheid en gemeente, is dat veruit de beste manier om het  energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Het verlaagt al direct de energierekening. De productie van waterstof zal zeker de eerste 20 jaar nog direct of indirect CO2 uitstoot veroorzaken,(zie eerder genoemd stuk op internet). 

Er worden vele miljoenen uitgegeven aan subsidie voor zonnepanelen die veel energie leveren in perioden dat er weinig vraag is. dus lage markt waarde. Wind molens worden soms stilgezet vanwege het te grote energie aanbod. Zo was tweede Paasdag, dit jaar (2020), de 'spotprijs' van elektrische energie de volle dag negatief, dus betalen om het kwijt te raken. Commerciële energie bedrijven werken met vaste afname contracten.
Het voordeel van zonnepanelen voor particulieren is de gunstige salderingsregeling. Goedkope teruggeleverde stroom, die ingewisseld wordt tegen CO2 belaste stroom. Het is de verwachting dat in 2022 de regeling gaat veranderen. Denk daar aan, zeker als je zonnepanelen gaat huren! Zo kort voor de verkiezingen wordt daar niet over gesproken.


H. Muller
Middelharnis

==========>   aanvullingen!  <==========

Bij de productie van waterstof, via hoge temperatuurelektrolyse, worden rendementen gehaald van 80% en ook en ook bij de verbanding in de H2-gasboiler. Samen 64%. Dus nog ongunstiger dan hier boven beschreven. Nu overgaan van aardgas naar waterstof blijft nog lange tijd dramatisch voor het klimaat.
Waterstof voor zwaar transport en autobussen is  nuttig voor het milieu, minder vervuiling (roet> in bebouwde kommen met nauwe straten. Voor het klimaat blijft het ongunstig, en het klimaat gaat al zo snel achteruit.