Zonnepanelen, slimme(?) meter een andere kijk op.

Hier onder links, een eerder verschenen artikel in het 'boekje' van
HV-Woonbelang van december 2015, nog te vinden via
www.hvgoereeoverflakkee.nl/files/boekje dec 2015.pdf, pag.6.

Rechts berichten, ontwikkelingen in die periode.

Andere kijk op zonnepanelen.

Van vele kanten wordt het plaatsen van zonnepanelen aangeraden. Het zou voordeel opleveren en de investering in zeven jaar hebben terugverdiend. Het is  goed voor het milieu, doordat er bij deze manier van stroomgenereren geen CO2 vrij komt.
Vooral zij die er voordeel van hebben, komen met aanbevelingen.  Zo zijn er organisaties die pleiten voor collectieve aankoop met extra kortingen, maar wel zelf voor elke deelnemer, een bonus opstrijken.
Maar kloppen al die verhalen en blijven die voordelen? Voordelen die voornamelijk komen van aanzienlijke subsidies (belasting voordelen)  en verplichtingen tot salderen door de energiemaatschappijen

Hoe werkt het.
Zonnecollectoren produceren stroom, de opbrengst hangt af van de kwaliteit en de positie waarin zij zijn geplaatst. Dit laatste is dus sterk afhankelijk van de positie van het dak waarop zij zijn geplaatst. Richting zuid is dan het beste.
De gegenereerde stroom kunt u zelf gebruiken, maar de momenten dat u minder gebruikt, dan ze opleveren, gaat het overschot naar het stroomnet. Uw energiemeter draait dan terug, of de 'slimme' meter meet de hoeveelheid terug geleverde energie (kWh). De energiemaatschappij levert die stroom dan aan andere afnemers. Die betalen de volle prijs, de stroomprijs plus energieheffing en over dat alles BTW. Door de verplichting tot salderen, in ieder geval tot 2020, verrekent de energiemaatschappij dat met u. U betaalt dan niets zolang u minder afneemt dan u zelf terug aan het net leverde. Dit zonder enige vergoeding voor gebruik van het net, of het verschil in stroomkosten, die kunnen dan hoger zijn dan op het moment dat de zonnepanelen de stroom leverde
Al deze (tijdelijke?) voordelen zorgden voor het succes van de zonnepanelen en de aantallen zijn dan ook fors toegenomen. Zo ook de opbrengsten. Op zonnige dagen zijn de opbrengsten gigantisch, met als gevolg dat de marktprijzen (spotprijzen) voor de energieleveranciers sterk dalen. Voor de energiebedrijven zijn de kosten, op het moment van terugleveren, meestal hoger.
Door dit verplichtte salderen en omzetverliezen dalen de winsten van de energiebedrijven aanzienlijk

De gevolgen.
Als gevolg van de winstdaling zijn energiebedrijven goedkoper gaan produceren. Dit door meer kolencentrales op te starten. Tot heden toe al drie stuks. De minister heeft daarbij ook nog de belasting op kolen verlaagd, voorlopig tot 2020. Nog erger, de energie centrale te Maasbracht, voor 1 miljard Euro verbouwd tot gascentrale, is stopgezet. Gas is wel duurder dan kolen, maar geeft 50% minder CO2 uitstoot per kWh dan kolen!
Het grote succes van de zonnepanelen werkt dus averechts en heeft nu tot gevolg dat de CO2 productie dit jaar aanzienlijk is gestegen.

Slimme meter.
Is die slimme meter wel zo slim, je mag toch verwachten dat een meter meet en dat hij ook is af te lezen. Dat het laatste ook op afstand kan, is heden ten dagen heel gewoon.
Het is te verwachten dat men die meters, die over twee jaar verplicht worden, slimmer gaan gebruiken. Nu is het zo dat het tarief voor energie over het gehele jaar bijna gelijk is. Soms per januari en/of in juli een kleine aanpassing. Maar de kosten voor de energiemaatschappijen zijn zeker niet het hele jaar gelijk. In de zomer, met maximale opbrengst door zonnepanelen, zijn de marktprijzen laag. In de winter periode zijn die prijzen aanzienlijk hoger. De zonnepanelen brengen dan veel minder op en dus meer verbruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van stroom. 
Met de "slimme meters" is men dan in staat om te gaan differentiëren met de prijzen gedurende het jaar. Dit pakt dan onvoordelig uit voor de bezitters van zonnepanelen. Ook is de verwachting dat na 2020 de regeling voor het salderen zal wijzigen.
Wil men investeren voor minder CO2 uitstoot, doe het dan door isolatie van, muren, daken, vloeren, dubbelglas enz. Dit werkt ook het best in de wintertijd, als de behoefte aan energie maximaal is en de zonnepanelen minimaal opleveren.  De tijd met de hoogste CO2 uitstoot.
Zonnepanelen worden weer aantrekkelijk als er een goedkope manier komt om elektrische stroom op te slaan. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde.
Het is te verwachten dat de voordelen van zonnepanelen voor particulieren af gaan nemen, zoals we in Duitsland al kunnen zien. Is dat ook niet eerlijker voor hen die niet de mogelijkheid hebben panelen te plaatsen.

Bronnen, o.a.:
Prof. J van Duijn                       in de Telegraaf,
Prof. dr. Ir. H.A.J. de Ridder     in de Volkskrant.

===============================
Deze kolom eerder verschenen in het 'boekje' van
HV-Woonbelang van december 2015.

Kanttekeningen en opmerkingen.

Al voor en na  de uitgave van het artikel links, in het periodiek van HV-Woonbelang , verschenen ondersteunende artikelen in de pers.
  ============================
In de week van 21 november had De Telegraaf een "Stelling van de Week" nl:
'Gas tegen dagprijs en uurprijs voor stroom is een goed idee'.

Van de 4742 stemmers stemde 87% tegen, 57% omdat men vond dat er al een normaal en daltarief is.
Maar juist in de zomer periode zijn de kosten voor de energiemaatschappijen omgekeerd. Dagstroom is dan voor hen goedkoper dan de stroom 's nachts.
   ============================
November 2015:
Vereniging Eigen Huis (VEH) start een experiment met variabele energie prijzen! Samen met energieleverancier Qurrent, netbeheerder Liander.
Huishoudens die meedoen aan de proef, kunnen elk uur een ander tarief voor stroom krijgen en iedere dag een aangepaste gasprijs de zo genaamde "spotprijs".

Men verwacht er voordeel van. Het voordeel moet komen uit de variatie in marktprijzen. Deze variabele prijs  per kilowattuur wordt lager  als het aandeel wind- en zonne-energie stijgt. Als meer mensen met zonnepanelen stroom genereren, daalt op een zonnige dag de stroomprijs (marktprijs) doordat er veel aanbod is.  Mensen met zonnepanelen zullen hun opbrengst, in Euro's, dan zien dalen. .
   =============================
December 2015, Eneco komt met het bericht:
Minister Kamp heeft het plan een nieuwe belasting te in te gaan voeren: belasting op zonnestroom die u al dan niet tijdelijk levert aan het openbare net. Men vraagt protest aan te tekenen.
Maar dit plan is nog moeilijk uit te voeren. Veel huishoudens met zonnepanelen hebben nog een oude meter waarbij de de teruglevering aan het net niet is te meten . Ook heeft de regering belooft tenminste tot 2020 de salderingsregeling te hanteren.

Er wordt er een andere truc toegepast. Men verlaagt de belasting op de stroom. Samen met de BTW op de belasting scheelt dat weer een paar cent minder opbrengst per kWh. Ter compensatie van de lagere opbrengst, wordt de belasting op gas verhoogd. Beide nadelig voor de zonnepanelen houders!
  ============================== Nederlandse energieleveranciers hebben in 2015 meer klimaatschade veroorzaakt dan het jaar ervoor. Toen werd ook al meer broeikasgas geproduceerd dan in 2013. Oorzaak wederom de kolencentrales, die de broeikasuitstoot van de energiebedrijven deden stijgen met bijna 12%. (2015 +9%)
Bron: Ned. Emissieautoriteit
  ==============================