Eerder verschenen in ”Groot Goeree-Overflakkee"

in de rubriek “Lezers schrijven”

 van 2 oktober 2018

Andere kijk op zonnepanelen.

Klimaatproblemen dwingen de mensheid de uitstoot van CO2 sterk te verminderen. Dit probleem moet wereldwijd aangepakt worden. Daar zijn veel landen het mee eens en er zijn dan ook afspraken over gemaakt. Nu heeft onze regering daar nooit veel aandacht aan besteed. Erger nog in het vorige kabinet heeft minister Kamp de belasting op steenkool verlaagd. Zo liep in twee jaar tijd de uitstoot van CO2 met meer dan 20% op. Wij, Nederland, stonden dan ook bijna onderaan in het lijstje van landen die maatregelen namen. Alleen Luxemburg stond nog onder ons.

Nu wil ons kabinet daadkrachtig gaan optreden en wel door het gas, voor huishoudelijk gebruik, te gaan stoppen, ja zelfs af te koppelen. Duidelijk een politieke daad om Groningen tevreden te stellen. Uit oogpunt van CO2 vermindering een slecht plan. Daar de CO2 uitstoot per kWh, opgewekt door aardgas, minder dan de helft is, dan opgewekt door steenkool. Dat laatste, de CO2-uitstoot verminderen, is toch het voornaamste doel! Aardgas, in moderne cv-ketels gestookt, heeft een stookrendement van ruim boven de 90%, veel beter dan die van een kolencentrale.

Veel efficiënter is het gebruik van aardgas sterk te gaan verminderen, in plaats van direct over te gaan op warmtepompen. De kenners, o.a. de ‘WoonWijzerWinkel’, zeggen: ‘Het beste resultaat haal je met isolatie’. De beste drie oplossingen zijn dan ook: 1. isoleren, 2. isoleren en 3. idem dito.

Warmtepompen verhogen juist het stroomverbruik in de koude maanden. Het verbruik is dan al hoog. Gevaar voor extra kosten als de capaciteit van het stroomnet in woonwijken te klein wordt.

Dat men in nieuwe woonwijken geen gasnet meer aanlegt is te begrijpen. Daar doet men dan ook ervaring op en wordt de techniek ook wel beter en goedkoper.

Nul op de Meter (NoM) woningen

Dit is een relatief nieuw commercieel concept, dat hoge investeringen vereist, en volledig aan de verlangens van minister Wiebes voldoet. Maar "Nul op de Meter", een suggestieve naam, klopt niet. De nieuwe meter die gemonteerd wordt bij deze woningen is wat men noemt een 'slimme meter' waar weinig slims aan te ontdekken valt. Het is meer een multimeter, met vier telwerken, waarbij, na tientallen jaren, het telwerk weer op nul staat, waarna hij weer opnieuw begint te tellen.

In een uitzending van Radar (BNN-VARA) wordt minister Wiebes gevraagd of hier ook een taak voor de corporaties is weggelegd. Dat blijkt juist een goede taak voor hen te zijn, vindt hij. Hij zegt dan ook: ’Juist die zijn collectief aan te pakken’! Dat klopt. Nog erger: de sociale woningbouw en dus ook de huurders, zitten in de wurggreep van de overheid.

rokende kolencentrale
Zij hebben o.a. een verhuurdersheffing opgelegd gekregen i.v.m. de kredietcrisis.En niet zo'n kleine. Toch zijn zij er niet verantwoordelijk voor, maar het kost hen wel ongeveer anderhalve maand huuropbrengst(!), die uiteindelijk door de huurder wordt betaald. En dan is er ook nog elk jaar een forse huurverhoging die ver boven de inflatie uitstijgt.

In voornoemde uitzending een voorbeeld van zo'n NoM project. De woonstichting ‘Thuis' te Best, heeft een appartementencomplex gebouwd op dit commerciële concept. Geen gas aansluiting, wel warmtepompen en natuurlijk goed geïsoleerd. De kosten voor de energie in dit complex worden voor ongeveer 50% betaald door een maandelijkse huurbijdrage, die nooit meer is dan de kosten in een normaal huis. De andere 50% komt uit het eigen vermogen van de vereniging. Dat wordt uitgesmeerd over een periode van 50 á 60(!) jaar. Een risicovolle investering. In zo'n lange periode kan er veel veranderen. Alleen al de onzeker factor van de salderingsregeling voor niet gebruikte stroom, opgewekt met zonnepanelen waar de woningen mee behangen zijn. En die bijdrage uit het eigen vermogen is die niet opgebracht door de huurders, via de (te) hoge huurverhogingen?

In Sommelsdijk heeft Fideswonen een blokje bestaande woningen gerenoveerd tot NoM-woningen. In de straat staat een reclamebord met een oude meter met de tekst 'energieverbruik' en op die meter alleen maar nullen. Je kunt je afvragen waarom ze dan ook niet de stroom hebben afgesloten. Scheelt weer vastrecht. Gezien het voorgaande is dit niet de ‘meest gunstige’ oplossing, maar het is dan ook een proefproject, door Fides wonen een ‘pilot’ genoemd. Na een jaar gaat men de resultaten monitoren, (op een monitor, beeldscherm, weergeven?). Hopelijk komt er ook nog een evaluatierapport van het geheel. We zijn er benieuwd naar. Maar er zou nu al veel te tonen zijn.

H. Muller. ( hsmuller@outlook.com )

Andere kijk op ‘Van het Gas Los’